THỊT Ủ MUỐI XÔNG KHÓI
Bắp giò heo ủ muối XK rút xương

Bắp giò heo ủ muối XK rút xương
Giá: 170.000 VNĐ
Chả bò cuộn da

Chả bò cuộn da
Giá: 250.000 VNĐ
Gà ủ muối xông khói

Gà ủ muối xông khói
Giá: 190.000 VNĐ