Xiên Que NK SING-MALAYSIA
Bánh bao nhân trứng cá hồi

Bánh bao nhân trứng cá hồi
Giá: 95.000 VNĐ
Cá hồi sandwich

Cá hồi sandwich
Giá: 80.000 VNĐ
Cá hồi viên

Cá hồi viên
Giá: 80.000 VNĐ
Cua hoàng đế cắt khoanh

Cua hoàng đế cắt khoanh
Giá: 80.000 VNĐ
Cua viên

Cua viên
Giá: 147.000 VNĐ
Đậu hủ cá

Đậu hủ cá
Giá: 145.000 VNĐ
Đậu hủ hải sản

Đậu hủ hải sản
Giá: 80.000 VNĐ
Mực cuộn khoanh

Mực cuộn khoanh
Giá: 80.000 VNĐ
Sò điệp Surimi

Sò điệp Surimi
Giá: 155.000 VNĐ
Thanh Cua

Thanh Cua
Giá: 80.000 VNĐ
Tôm hùm viên

Tôm hùm viên
Giá: 160.000 VNĐ