BÁNH - ĂN VẶT - ĐẶC SẢN
Bánh cuộn Rong biển

Bánh cuộn Rong biển
Giá: 80.000 VNĐ
Bánh Nón

Bánh Nón
Giá: 55.000 VNĐ
Bánh tuyết nhân dâu

Bánh tuyết nhân dâu
Giá: 70.000 VNĐ
Bánh tuyết nhân dừa

Bánh tuyết nhân dừa
Giá: 70.000 VNĐ
Bánh tuyết nhân khoai môn

Bánh tuyết nhân khoai môn
Giá: 70.000 VNĐ
Bánh tuyết nhân thơm

Bánh tuyết nhân thơm
Giá: 70.000 VNĐ